Menu

Cel Powstania

Fundacja powstała na gruncie refleksji dotyczącej tego, z czym spotyka się człowiek w pierwszej połowie XXI wieku, a mianowicie relatywizacji wielu dotychczas obowiązujących norm i wartości. Podstawą jej powołania było analizowanie oglądu przez człowieka otaczającej go rzeczywistości. We wspomnianej refleksji i analizie, dostrzeżono, jak ważne jest dla ludzi odniesienie do tradycji i umocowanie swego miejsca na ziemi w historii Państwa, regionu i rodziny. 

 

Ogromnie ważnym dla ludzi jest także spoglądanie w przyszłość z planami i chęcią dobrze zaprojektowanego swego losu i swych bliskich, szczególnie dzieci, a także wkraczanie w tę przyszłość z nadzieją na pokój i dobro międzyludzkie.

 

Celem Fundacji jest kształtowanie dumy ze swej historii, a jednocześnie pokornego, ale i odważnego spoglądanie w przyszłość. Zadaniem jest przypominanie historii i tradycji, ciągłe odniesienie do dziejów świata i ukształtowania cywilizacji europejskiej na tradycji chrześcijańskiej oraz kultury helleńskiej i rzymskim prawie. 

 

Zadaniem wedle Fundacji niezwykle ważnym jest przypominanie sobie historii państwowości i budowanie postaw patriotycznej odpowiedzialności. Przy tym wszystkim zadaniem także staje się wskazanie tego, co winno być przedmiotem zatroskania w wymiarze przyszłościowym i w budowaniu świata jutra. Fundacja pragnie propagować odwagę wkraczania w przyszłość, kładąc nacisk na edukację i rozwój młodego pokolenia.
 
Biorąc pod uwagę ogląd teraźniejszości i spoglądając w przyszłość, Fundacja pragnie też zająć się potrzebami społecznymi, w tym szczególnie otoczyć opieką i wsparciem ludzi starszych i potrzebujących pomocy. 
 
Czynić to można przez wspieranie i organizowanie domów dziennej opieki, co wydaje się być odpowiednim sposobem otoczenia ciepłem i zrozumieniem ludzi starszych oraz wyrazem ukształtowanej na etyce chrześcijańskiej wrażliwości społecznej.

Cel Powstania 

Fundacji „Tradycja i Przyszłość”

Design and development by Front-King

Regulamin

Polityka prywatności

Numer Konta Zbiórki Na Zrzutka.pl: 

22 1020 3437 0000 1102 0256 7683 

Numer Konta Fundacji: 

17 1020 3437 0000 1302 0256 7675

Na Cele Statutowe Fundacji

KRS: 0000977314

Wesprzyj Nas