Menu

Projekty 

Opiekuńczo - Charytatywne

Jednocześnie w domach dziennej opieki będą odpowiednio traktowani i objęci troskliwą opieką na czas pracy i aktywności zawodowej dzieci i wnucząt.

 

Fundacja pragnie otoczyć dzienne domy opieki wsparciem zarówno opieki merytorycznej, przez chętnych do pomocy i kompetentnych w tym zakresie, jak i przez organizację oraz prowadzenie tego typu placówek.

Fundacja, biorąc pod uwagę konieczność udzielania pomocy potrzebującym, pragnie wspierać funkcjonowanie dziennych domów opieki.

 

Dzienne domy opieki obejmują wsparciem ludzi starszych i niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy, z jednoczesnym pozostawieniem tych osób w ich środowiskach domowych i w rodzinach.

 

Nie czują się oni wtedy wyrwani i oddani, lecz pozostają w swych domach i rodzinach, co jest bardzo istotne dla edukacji młodych (wnucząt i prawnucząt), pozostają oni ze swymi bliskimi, dając im poczucie etycznej odpowiedzialności za swych przodków (rodziców, dziadków).

Projekty Edukacyjno - Artystyczne

Nadto Fundacja pragnie organizować wystawy plastyczne artystów, tych zarówno młodych jak i tych dojrzałych, a przy okazji organizować spotkania dyskusyjne.
 
Ciekawą propozycją mogą być jubileusze i benefisy, które gromadzić będą ludzi wzajemnie budujących zintegrowane społeczeństwo.
 
Omawianie dzieł nie tylko będzie źródłem artystycznego i emocjonalnego uwrażliwienia, ale także kształtować będzie postawy etyczne i pełno wrażliwej odpowiedzialności za kraj i ludzi.  

Dla wszystkich Fundacja pragnie organizować koncerty muzyczne i wystawy.

 

Pragniemy organizować koncerty o charakterze religijnym, patriotycznym, a także kameralne koncerty muzyki klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej i europejskiej.

 

W tym celu pragniemy zaktywizować środowisko artystyczne muzyków oraz akademie muzyczne i szkoły muzyczne.

 

Interesującym mogą być koncerty uzdolnionej artystycznie młodzieży (ze szkół muzycznych) dla miejscowego środowiska, co jest doskonałą formą integracji społecznej i budowania pozytywnej dumy społecznej.

Projekty Edukacyjne

Celem kampanii #StopTheBleed jest zwiększenie bezpieczeństwa naszego narodu poprzez lepsze przygotowanie społeczeństwa do ratowania życia, jeśli ludzie w pobliżu poważnie krwawią.

 

To przygotowanie odbywa się poprzez podnoszenie świadomości i uczenie ludzi, jak nauczyć się trzech szybkich działań w celu opanowania poważnego krwawienia, w tym ucisku, uszczelnienia rany, użycia opasek uciskowych i opatrunków  jako środków ratujących życie przed przybyciem ratowników na miejsce zdarzenia.

 

Zagrażające życiu nagłe krwawienia mogą być wynikiem upadków, wypadków samochodowych, urazów penetrujących, ran postrzałowych i nie tylko.

 

Umiejętność kontrolowania krwawienia z poważnego urazu jest niezbędna dla Twojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa osób wokół Ciebie

Kolejną grupą projektów będą te zadedykowane młodzieży studiującej i pracującej. Dla nich także pragniemy organizować odczyty i prelekcje wraz z możliwością dyskusji i aktywnego udziału.
 
Celem tej grupy projektów będzie mocne uwrażliwienie społeczne i pomoc w kształtowaniu społeczeństwa odpowiedzialnego, pełnego przywiązania do historii, patriotyzmu i pragnącego krzewić dobro oraz gotowego do inicjatyw społecznych na rzecz dobra Państwa i drugiego człowieka.
 
Inną grupą będą też projekty aktywizujące środowisko ludzi starszych. Dlatego widzimy możliwość współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku i organizacji dla tego środowiska szeregu spotkań i wystąpień zaproszonych gości z wykładami, poruszającymi tematy interesujące tę grupę społeczną.

Projekty obejmować będą edukację historyczną i patriotyczną oraz uwrażliwienia społecznego wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Inne projekty dotyczyć będą organizacji klubów dyskusyjnych dla studiujących i pracujących. Jeszcze inne skierowane będą do środowisk ludzi starszych.

 

I tak pragniemy organizować spotkania z historią (Państwa i regionu) dla dzieci i młodzieży. Dla nich też pragniemy wystąpić z propozycją przypominania postaw bohaterstwa i patriotyzmu.

 

Dla grupy tej chcemy zaproponować prelekcje wskazujące na istotne wartości społeczne, ugruntowane na szeroko pojmowanej etyce chrześcijańskiej i konieczności reprezentowania postawy odpowiedzialności za rodzinę, kraj i świat.

Opiekuńczo

Charytatywne

Edukacyjne

Artystyczne

Edukacyjne

Nasze Projekty

Design and development by Front-King

Regulamin

Polityka prywatności

Numer Konta Zbiórki Na Zrzutka.pl: 

22 1020 3437 0000 1102 0256 7683 

Numer Konta Fundacji: 

17 1020 3437 0000 1302 0256 7675

Na Cele Statutowe Fundacji

KRS: 0000977314

Wesprzyj Nas