Menu

Materiały z pierwszego szkolenia #StopTheBleed

 w III Liceum Ogólnokształcącym  im. Jana Pawła 2 w Grudziądzu

Jesteśmy dumni z zaangażowania młodzieży szkoły mundurowej uczestniczącej w szkoleniu #StopTheBleed gdzie nabywali wiedzę i umiejętności w tamowaniu masywnych krwotoków.

 

Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Tradycja i Przyszłość w ramach prowadzonej ogólnopolskiej kampanii #StopTheBleed.

Zajęcia prowadzone były przez wybitnych ratowników medycyny pola walki z firmy SpecMedicalOPS:

 

 Sylwestera Winiarskiego - Weterana Polskiego Kontyngentu Wojskowego, Kontraktora w rejonach konfliktów zbrojnych, Instruktora NAEMT TCCC,  Byłego instruktora medycznego Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych

 oraz Autora podręcznika "Czekając na Medevac".

 

Instruktora o pseudonimie "Byku" - Instruktora NAEMT TCCC oraz jednego z  najbardziej doświadczonych organizatorów kursów medycznych i bojowych.

 

Jest to wspaniały początek mający rozpocząć program treningów w szkołach mundurowych i cywilnych.

Kampania #StopTheBleed przekazuje wiedzę zdobytą przez ratowników i wojsko w ręce społeczeństwa by ratować życie.

 

Zobacz więcej zdjęć

Fundacja powstała na gruncie refleksji dotyczącej tego, z czym spotyka się człowiek w pierwszej połowie XXI wieku, a mianowicie relatywizacji wielu dotychczas obowiązujących norm i wartości.

 

Podstawą jej powołania było analizowanie oglądu przez człowieka otaczającej go rzeczywistości. We wspomnianej refleksji i analizie, dostrzeżono, jak ważne jest dla ludzi odniesienie do tradycji i umocowanie swego miejsca na ziemi w historii Państwa, regionu i rodziny.

 

Ogromnie ważnym dla ludzi jest także spoglądanie w przyszłość z planami i chęcią dobrze zaprojektowanego swego losu i swych bliskich, szczególnie dzieci, a także wkraczanie w tę przyszłość z nadzieją na pokój i dobro międzyludzkie. 

Jak Powstała Fundacja?

Jesteśmy polską fundacją charytatywną, której celem jest szerzenie pamięci o historii i tradycji.

 

Nasze działania kierujemy zgodnie potrzebami społecznymi w tym szczególnie chcemy otoczyć opieką i wsparciem ludzi starszych i potrzebujących pomocy.

 

Czynić to można przez wspieranie i organizowanie domów dziennej opieki, co wydaje się być odpowiednim sposobem otoczenia ciepłem i zrozumieniem ludzi starszych.

22 1020 3437 0000 1102 0256 7683

Przekaż darowiznę

Kampania Społeczna w Szkołach "StopTheBleed"

DOWIEDZ SIĘ

STOP THE BLEED

W listopadzie Fundacja Tradycja i Przyszłość rozpoczyna kampanię #StopTheBleed – specjalną ogólnokrajową inicjatywę mającą na celu zapewnienie osobom postronnym narzędzi i wiedzy, które pomogą powstrzymać zagrażające życiu krwawienie.

 

Wysiłki te mają na celu ratowanie życia i budowanie bezpieczeństwa przy poparciu sektora prywatnego.

Współpracując z sektorem prywatnym i organizacjami non-profit, kampania #StopTheBleed przekazuje wiedzę zdobytą przez ratowników i wojsko w ręce społeczeństwa, aby ratować życie.

 

Kampania #StopTheBleed ma duży cel w nadchodzących latach. - przeszkolić personel i uczniów w ponad 6 tysiącach szkół z całego kraju, oraz wyposażyć szkoły w zestawy szkoleniowe i ratunkowe.

Polska

Realizujemy projekty z zakresu edukacji społecznej prowadzonej w środowisku dzieci i młodzieży, jak też wśród dorosłych i ludzi starszych.
 
Wspieramy i organizujemy domy opieki dziennej aby otoczyć opieką i wsparciem ludzi starszych.
 
Planujemy organizować koncerty o charakterze religijnym, patriotycznym, a także kameralne koncerty muzyki klasycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej i europejskiej
Niesiemy pomoc tam gdzie aktualnie jest najbardziej potrzebna, przy czym nie przestajemy szerzyć pomocy wśród Polskich obywateli.
 
Przez nasze działania chcemy tworzyć lepsze jutro dla każdego. 
 

Gdzie niesiemy pomoc?

NASZE PROJEKTY

Design and development by Front-King

Regulamin

Polityka prywatności

Numer Konta Zbiórki Na Zrzutka.pl: 

22 1020 3437 0000 1102 0256 7683 

Numer Konta Fundacji: 

17 1020 3437 0000 1302 0256 7675

Na Cele Statutowe Fundacji

KRS: 0000977314

Wesprzyj Nas